Tư vấn pháp luật 365 Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty bao gồm những gì?
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty bao gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì được quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, nội dung quy định tại Điều luật này không thể hiện loại tài liệu liên quan đến Giấy tờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; Giấy xác nhận không nợ thuế xuất,nhập khẩu, trong khi đó, trên thực tế, khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần có Giấy tờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế – chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật. Vậy, để thực hiện quyết toán thuế trên cơ quan Thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm có những giấy tờ, tài liệu gì?

Hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết

Dưới đây, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu những giấy tờ, tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện quyết toán thuế để giải thể công ty, bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (doanh nghiệp thực hiện theo mẫu do pháp luật quy định)
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp giải thể.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế phát sinh của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp phải chuẩn bị thêm một hoặc một số phụ lục kèm theo những giấy tờ nêu trên. Chẳng hạn, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế xuất, nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan. Khi có giấy xác nhận không nợ thuế xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ đến cơ quan Thuế để được quyết toán thuế và chốt mã số thuế giải thể doanh nghiệp.

Sau khi quyết toán thuế và chốt mã số thuế tại chi cục Thuế, doanh nghiệp sẽ được cơ quan Thuế cấp Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thể để tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo trình tự sau:

 • Hủy dấu pháp nhân tại cơ quan Công an, nếu doanh nghiệp sử dụng con dấu trước 01/07/2015 để được cấp Giấy xác nhận trả dấu pháp nhân gửi kèm hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi đó, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo của doanh nghiệp về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần;
 • Báo cáo thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Giấy xác nhận trả con dấu pháp nhân;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có Thể bạn quan tâm :

https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html


Bài viết liên quan cùng chủ đề: