Tư vấn pháp luật 365 Hình sự
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Hình sự

Pháp luật về ân xá

Pháp luật về ân xá Khái niệm ân xá Pháp luật Việt Nam hiện không có quy định cụ thể về khái niệm ân xá,...

Điều kiện được đặc xá

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho...

Thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng

Tại điều 34 về hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan tiến hành tố tụng hình sự >>> Tham khảo: Kê...