Tư vấn pháp luật 365 Tranh chấp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Tranh chấp

Quy định về bồi thường tài sản trên đất khi đã có thông báo thu hồi

Quy định về bồi thường tài sản trên đất khi đã có thông báo thu hồi

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi hiện đang sinh sống trên một mảnh đất có diện tích 50 m2. Mảnh đất...

Ranh giới tranh chấp đất liền kề

Tranh chấp về ranh giới đất liền kề

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi xin trình bày một việc như sau: Năm 2014 tôi có mua 2 thửa đất liền kề nhau ở...

Thời hiệu khởi kiện kiện đòi bất động sản.

Về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự: >>> Điều kiện thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp...

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo quy định tại Điều 202, Luật đất đai 2013: Điều 202: Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai...