Tư vấn pháp luật 365 Hành chính
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Hành chính

(Tình huống) Thẩm quyền giải quyết trong tố tụng hành chính.

Ông T – giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn P có hành vi trốn thuế trong kinh doanh. Vì vậy, Chi cục thuế...

thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong tố tụng hành chính.

Việc thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong tố tụng hành chính nhằm góp phần bảo vệ pháp chế xã hội...