Tư vấn pháp luật 365 Nghĩa vụ trả lãi do chậm thanh toán theo Bộ luật dân sự 2015
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Nghĩa vụ trả lãi do chậm thanh toán theo Bộ luật dân sự 2015

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, pháp luật dân sự hiện hành cũng quy định chế tài đối với việc chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ có lỗi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp việc không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người có quyền.

Thanh toán

Nghĩa vụ trả tiền được quy định tại điều 440 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

     “1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

  1. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.”

Như vậy, theo quy định, thì việc thanh toán tiền được tiến hành đúng như các bên đã thỏa thuận với nhau. Nếu bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo điều 357 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể:

     “1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

  1. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 468 của Bộ luật này.”

Mức lãi suất được quy định tại khoản 1 điều 468 là mức lãi suất do các bên thỏa thuận. Theo đó, nếu các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan (như Luật thương mại,… ) quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn 20%/năm nêu trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.  Khoản 2 điều 468 quy định: nếu các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn tại khoản 1 điều 468 nêu trên tại thời điểm trả nợ.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về nghĩa vụ trả lãi khi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: