Tư vấn pháp luật 365 Tổ chức lại giải thể
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Tổ chức lại giải thể

Quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể

Người lao động được nhận những gì khi công ty giải thể? Doanh nghiệp bị giải thể khi nào? Khoản 1 Điều...

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn Các trường hợp nào và điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu...

Trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần giải thể

Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp chết

Câu hỏi: Bố tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, bố tôi mới chết và có để lại di chúc cho tôi thừa kế...

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty bao gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì được quy định tại Điều 210 Luật Doanh...

Cần làm gì khi người mang thai hộ không trao trả con

Có được cho lao động nữ mang thai thôi việc để giải thể doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Sắp tới, tôi sẽ làm thủ tục giải thể công ty và buộc phải cho người lao động thôi việc. Trong...

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới hiện hành

Khi một công ty TNHH làm ăn thua lỗ, không thể duy trì hoạt động kinh doanh, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ giải...

Giải thể doanh nghiệp qua mạng

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử

Bước 1: Đăng nhập Quý khách truy cập địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Trên cửa sổ đăng nhập, Quý...

Thủ tục hải quan giải thể doanh nghiệp

Khi nào thì phải tiến hành thủ tục tại Cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp giải thể?

Về thủ tục giải thể, thông thường sẽ được thực hiện qua các giai đoạn như sau: Thực hiện công bố giải...

Hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể là một thủ tục phức tạp, cần sự phối hợp của rất nhiều các cơ quan, ban ngành. Đây cũng là...

Các trường hợp giải thể và điều kiện tiến hành giải thể

Trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau mà đã...