Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần mới
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần mới

Theo như quy định của pháp luật hiện hành, ngoài việc các doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì các doanh nghiệp này có thể thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau theo như quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020. Do đó, ngoài thủ tục giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty TNHH, hay giải thể doanh nghiệp tư nhân, Luật PhamLaw xin tư vấn và giới thiệu tới quý khách hàng trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần thông qua những bước cơ bản sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là gì

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/ TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

Chia công ty là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể chia doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều 198 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể về trình tự chia công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập;

+  Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn

+ Thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;

+ Nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Xem thêm :thủ tục giải thể công ty tnhh mtv

Bước 2: Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới (Phụ lục I-4 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  ngày 16 tháng 03 năm 2021)

– Điều lệ của công ty mới

– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập của công ty

– Biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty.

– Nghị quyết chia doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia/tách trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới (Theo quy định tại khoản 3 điều 61 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Trên đây là tư vấn của PhamLaw về Thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần mới. Chúng tôi hi vọng bài viết sẽ có ích cho quý khách hàng trong công việc và cuộc sống. Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của công ty để được tư vấn và giải đáp.

Xem them : https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html


Bài viết liên quan cùng chủ đề: