Tư vấn pháp luật 365 Sở hữu trí tuệ
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Sở hữu trí tuệ

Chứng nhận quyền tác giả

Hồ sơ và lệ phí xin cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

I. Thành phần hồ sơ Để được cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, chủ văn bằng chuẩn bị...

Thủ tục đăng ký sáng chế

  a. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện...

Xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: >>> Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận...