Tư vấn pháp luật 365 Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm có các tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp. Đây là loại dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng về việc bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Trong bài viết dưới đây, PHAMLAW xin được giới thiệu cho Quý khách về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề sở hữu công nghiệp

 1. Điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Để có thể được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cá nhân cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Thường trú tại Việt Nam;
 • Có bằng cử nhân;
 • Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục hoặc trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia/cơ quan quốc tế về sở hữu công nghiệp từ 05 năm trở lên. Nếu không có thời gian làm việc đạt quy định như trên thì các nhân muốn được cấp chứng chỉ phải tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 • Cá nhân phải là người không làm việc trong các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
 • Cá nhân đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đai diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
 1. Thành phần hồ sơ

Cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm các văn bản, giấy tờ sau:

 • Tờ khai – 01 bản;
 • Thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức (bản sao);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Ảnh 3x4cm – 02 ảnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 • Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các thành phần như đã nêu trên. Sau khi hồ sơ đã hoàn thành, cá nhân nộp hồ sơ tợi Cục Sở hữu trí tuệ. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện qua hai cách: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Chuyên viên trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ. Công việc kiểm tra là cơ sở để Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra kết quả đối với hồ sơ được nộp tới. Kết quả rơi vào một trong các trường hợp sau:

Với các hồ sơ hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Ra Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ;
 • Ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và Công báo sở hữu công nghiệp.

Với các hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo các thiếu sót để người nộp hồ sơ sửa chữa.

Với các hồ sơ thiếu sót nhưng người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc đã sửa chữa thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu và những hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Thời gian giải quyết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp: Cá nhân đạt đủ các điều kiện đã nêu.
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục: Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Kết quả của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp:
 • Quyết định hành chính cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Văn bản từ chối cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
 • Lệ phí:
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công

nghiệp: 120.000 đồng.

– Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.

– Lệ phí công bố quyết định cấp chứng chỉ: 150.000 đồng.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp
 • Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006?NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Quyết định 3943/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
 1. Công việc PHAMLAW sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

Cá nhân hành nghề đại diện đại diện sở hữu công nghiệp là những người sẽ thực hiện các công việc như bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp và các dịch vụ khác về lĩnh vực thực thi, xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Chính vì những hoạt động mà cá nhân này thực hiện nên Nhà nước đã yêu cầu chủ thể này phải đạt được những điều kiện nhất định để hành nghề.. Với dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, PHAMLAW sẽ tiến hành các công việc sau:

 • Tư vấn về những quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục cho Quý khách;
 • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Thay mặt Quý khách thực hiện các công việc tại Cơ quan Nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho Quý khách.

Trên đây là bài viết về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp của PHAMLAW. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Xem thêm

 


Bài viết liên quan cùng chủ đề: