Tư vấn pháp luật 365 Lao động
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Lao động

Cam kết không sinh con trong vài năm đầu làm việc

Cam kết không sinh con trong vài năm đầu làm việc

Cam kết không sinh con trong vài năm đầu làm việc Công ty Luật TNHH Phamlaw có nhận được câu hỏi từ email...

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có nhu cầu muốn chuyển sang thành phố khác để xin việc, tuy nhiên tôi đang...

Thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục thông báo tìm kiếm việc...

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp trong trường hợp thất nghiệp

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục xin tiếp tục hưởng trợ...

Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục thẩm định chương trình...

Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về Thủ tục Khai báo các loại máy móc...

Người lao động nước ngoài không có bằng đại học có được tuyển dụng?

Người lao động nước ngoài không có bằng đại học có được tuyển dụng?

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: tôi đã thành lập một cơ...

Quy trình và thủ tục cấp giấy phép lao động mới nhất

Quy trình và thủ tục cấp giấy phép lao động mới nhất

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Bộ luật lao động 2012 ngày 18 tháng 06 năm 2012 Nghị định...

Trả lương người lao động

Hành vi không trả lương cho người lao động đã nghỉ việc

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có sự vướng mắc muốn được Quý luật sư tư vấn phương hướng...

Văn bằng gốc

Hành vi giữ văn bằng gốc của người sử dụng lao động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có sự vướng mắc muốn được Quý luật sư tư vấn phương hướng...

Hỗ trợ nghề

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều kiện và hồ sơ của thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ...

Nhân viên làm thêm giờ trong các doanh nghiệp

Câu hỏi: Thưa các luật sư. Tôi đang là công nhân may mặc tại 1 công ty may xuất nhập khẩu tại Gia Lâm, T.P Hà...