Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì ngoài việc doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể thay đổi việc kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng khác như sáp nhập, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp hoặc thậm chí là đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một thời gian để sau thời gian tạm ngừng chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp đã có được các phương án để giúp doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Thắc mắc về thời gian tạm ngưng hoạt động của công ty

Công ty TNHH tư vấn PhamLaw  tư vấn cho quý khách hàng soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm và được gia hạn một lần, tổng thời hạn không quá 02 năm;

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty áp dụng đối với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp tư nhân về việc tạm ngừng kinh doanh;

– Quyết định của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Sau khi xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận được hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản chấp thuận việc tạm thời ngừng kinh doanh từ Phòng đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ số thuế doanh nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường có thỏa thuận khác.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp mà nói, việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng sẽ được các chủ thể có thẩm quyền chọn áp dụng thay thế việc thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty TNHH hay giải thể doanh nghiệp tư nhân, rồi một thời gian sau lại đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, nó rất tốn thời gian và công sức.

Xem thêm : Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề: