Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần mới
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần mới

Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều cổ đông có thẩm quyền trong các công ty cổ phần đã yêu cầu công ty TNHH tư vấn PhamLaw hướng dẫn nên chọn cách nào phù hợp một là chuẩn bị hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh hay chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp để làm thủ tục giải thể công ty cổ phần là tốt hơn?

Thắc mắc về thời gian tạm ngưng hoạt động của công ty

Khi công ty cổ phần gặp khó khăn hay bất cứ lý do nào đó mà phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, công ty cổ phần phải làm thủ tục thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tạm ngừng kinh doanh một thời gian sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sau này nếu có điều kiện sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh, còn đối với các công ty đã giải thể thì chỉ còn cách đăng ký thành lập công ty cổ phần mới. Mất nhiều thời gian, chi phí cũng như công sức.

Công ty TNHH tư vấn PhamLaw xin tư vấn cho khách hàng thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần gồm những thông tin sau:

+ Tên công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần;

+ Ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần;

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần, ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật là không được quá 01 năm và được gia hạn một lần, tổng thời hạn không quá 02 năm;

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

– Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần;

– Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội cổ đông/Hội đồng quả trị công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh;

– Văn bản xác nhận của Cơ quan thuế về việc công ty cổ phần đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

– Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty cổ phần nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đã đăng ký, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận, giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần

– Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết;

– Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận “một cửa” để trả cho công ty cổ phần.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm:

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục giải thể công ty cổ phần


Bài viết liên quan cùng chủ đề: