Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Doanh Nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Doanh Nghiệp

Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp

Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp

Một trong những điều kiện then chốt trong giải thể doanh nghiệp đó là doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ...

Điểm khác nhau giữa việc chấm dứt hoạt động hình thức giải thể và chấm dứt hoạt động hình thức tổ chức lại

Điểm khác nhau giữa việc chấm dứt hoạt động hình thức giải thể và chấm dứt hoạt động hình thức tổ chức lại

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể chấm dứt sự tồn tại hoặc bị buộc chấm dứt trong...

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khi tiến hành thủ tục giải thể, không ít doanh nghiệp thường thấy e ngại bởi hồ sơ thực hiện thủ tục...

Phân biệt phá sản và giải thể

Phân biệt phá sản và giải thể

Phá sản và giải thể doanh nghiệp là hai hình thức tương đối giống nhau bởi vì cả hai hình thức này đều...

Trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần giải thể

Câu hỏi: Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi là cổ đông công ty cổ phần đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy...

Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp chết

Câu hỏi: Bố tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, bố tôi mới chết và có để lại di chúc cho tôi thừa kế...

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty bao gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì được quy định tại Điều 204 Luật Doanh...

Cần làm gì khi người mang thai hộ không trao trả con

Có được cho lao động nữ mang thai thôi việc để giải thể doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Sắp tới, tôi sẽ làm thủ tục giải thể công ty và buộc phải cho người lao động thôi việc. Trong...

Cá nhân liệu có thể giữ vai trò giám đốc của 2 cty TNHH ?

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì ngoài việc doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giải thể...

Quy định về người thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần mới

Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều cổ đông...