Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Doanh Nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Doanh Nghiệp

Cá nhân liệu có thể giữ vai trò giám đốc của 2 cty TNHH ?

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì ngoài việc doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giải thể...

Quy định về người thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần mới

Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều cổ đông...

Thông tin cần biết về thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh mới

Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có nhiều chính sách, phương án cũng như cách...

Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần mới

Theo như quy định của pháp luật hiện hành, ngoài việc các doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh...

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2017

Khi một công ty TNHH làm ăn thua lỗ, không thể duy trì hoạt động kinh doanh, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ giải...

Hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi là công ty hợp danh, hiện nay chúng tôi có sự thay đổi về thành...

Tìm hiểu thông tin liên quan đến giấy phép con

Tìm hiểu thông tin liên quan đến giấy phép con

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, xin Luật sư hãy cho tôi biết thế nào là Giấy phép con? Những ngành nghề nào cần...

Thông tin về việc hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thông tin về việc hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, hiện nay doanh nghiệp tôi vì phát triển hoạt động kinh doanh nên muốn thành...

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Công ty tôi là doanh nghiệp...

Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp, trong đó có từ hai thành viên...