Tư vấn pháp luật 365 Xây dựng quy chế lương trong doanh nghiệp
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Xây dựng quy chế lương trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sau khi thành lập đều muốn xây dựng một hệ thống tiền lương ổn định, đó là sợi dây để tăng cường năng suất lao động, giữ chân nhân tài từ đó đi lên trong sản xuất kinh doanh, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Để đạt được được điều, khi xây dựng quy chế tiền lương các doanh nghiệp phải chú ý đạt được những mục tiêu sau:

>>> Hợp đồng lao động chuyển thành không thời hạn
>>> Chuyển lao động sang việc khác với hợp đồng
– Công bằng trong nội bộ doanh nghiệp: Trả lương theo đúng tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận và mức độ hoàn thành của người lao động trong doanh nghiệp.
Để trả lương theo đúng tính chất, mức độ, doanh nghiệp phải đánh giá, phân hạng được giá trị của các chức danh công việc thành các nhóm lương từ thấp đến cao. Việc đánh giá công việc phải dựa trên nhiều yếu tố có thể như: thâm niên, bằng cấp, hiệu quả làm việc,…

 

quy chế tiền lương

– Cạnh tranh so với thị trường lao động:
Tiền lương được xây dựng trên cơ sở cạnh tranh với các thị trường lao động trên thị trường, đây sẽ là yếu tố quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp luôn được thu hút bởi các đối tượng lao động khi tuyển dụng. Ngoài ra, nó còn là cơ sở để giữ chân những người lao động làm việc lâu dài trong doanh nghiệp. Mức lương cạnh tranh có thể xem xét trên cơ sở quy luật cung cầu, các chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, mức lương tối thiểu…

>>> Tham khảo: Kê khai thuế với doanh nghiệp mới

– Đảm bảo tính hệ thống:
Tính hệ thống của quy chế tiền lương thể hiện ở sự phù hợp và nhất quán với chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách nhân sự và các chức năng quản lý khác.
Để đạt được điều này yêu cầu phải có một cái nhìn tổng thể về toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Ví như cơ cấu tổ chức, phân công công việc không rõ ràng dẫn đến đánh giá giá trị công việc không công bằng, bình quân chủ nghĩa. Thiếu cơ chế và tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kết quả làm việc dẫn đến xếp lương hoặc tăng lương không có luận cứ, cảm tính hoặc chỉ theo thâm niên, bằng cấp.

>> Tham khảo:giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

– Chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo đúng quy định.
Tính chính xác trong số liệu và đảm bảo thời gian trả lương không chỉ giúp người lao động yên tâm thực hiện công việc mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong hệ thống trả lương của doanh nghiệp. Để làm được điều này, yếu tố quản lí và giám sát đội ngũ làm công tác thanhg lương, bảng lương là yếu tố cần thiết.
Một quy chế tiền lương bài bản phải bao gồm những nội dung sau:
– Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng tiền lương:
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp xác định nguồn quỹ tiền lương tương ứng để trả lương cho người lao động. Nguồn bao gồm:
+Quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương được giao;
+Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của Nhà nước;
+Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lương được giao;
+ Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang.
Nguồn tiền lương nêu trên được gọi là tổng quỹ tiền lương.

>>> Tham khảo: thủ tục mua bán đất có sổ đỏ

– Kế hoạch ngân sách tiền lương: bao gồm kế hoạch lao động, ngân sách tiền lương, thưởng; phân tích chi phí lương theo doanh thu, lợi nhuận, tổng chi phí,v..v so sánh giữa các kỳ và các phương án.
– Phân nhóm chức danh công việc: bao gồm hệ thống Bản phân tích/mô tả công việc và Bảng phân hạng các chức danh công việc trên cơ sở đánh giá giá trị công việc, Sổ tay hướng dẫn đánh giá giá trị công việc.
Cách thức trả lương, thưởng: Gồm các quy định về hình thức và cách tính trả lương, thưởng cho từng nhóm lao động. Cần dựa vào quy trình đánh giá kết quả hoàn thành công việc, kèm theo hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí và biểu mẫu đánh giá đối với từng loại lao động.
Hệ thống thang bảng lương: Bao gồm các thang hệ số hoặc mức lương cho từng nhóm lao động, kèm theo các quy định về xếp lương, nguyên tắc thăng tiến bậc lương và cơ chế điều chỉnh thang bảng lương hàng năm.
– Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương: bao gồm các hình thức phụ cấp, thưởng, đãi ngộ phi tài chính khác.
Trên đây là lời tư vấn của các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp của công ty luật Phamlaw về việc xây dựng quy chế tiền lương trong doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu bạn gặp phải bất kì khó khăn nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu của chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

———————————–

Phòng tư vấn doanh nghiệp công ty luật Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: