Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần giải thể
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Trách nhiệm của cổ đông công ty cổ phần giải thể

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi là cổ đông công ty cổ phần đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để giải thể công ty. Vậy Luật sư có thể tư vấn cho tôi, cổ đông công ty cổ phần có trách nhiệm gì trong quá trình giải thể công ty không? Và hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ gì? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của anh, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Hậu quả pháp lý của thủ tục giải thể doanh nghiệp là làm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường kinh tế. Do đó, hồ sơ giải thể doanh nghiệp – thể hiện doanh nghiệp đó đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật phải đảm bảo tính chính xác, trung thực khi gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, pháp luật quy định thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc/Tổng giám đốc công ty, và người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, có sự giả mạo trong việc kê khai hồ sơ, những chủ thể nêu trên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ/số nợ và quyền lợi của người lao động mà doanh nghiệp chưa thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật trong thời hạn năm năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp anh là thành viên của Hội đồng công ty hoặc một trong những chủ thể có chức danh nêu trên, anh sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm với những chủ thể khác về các khoản nợ chưa thanh toán hết và chịu trách nhiệm cá nhân về những hậu quả phát sinh trong vòng 05 năm.

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm những tài liệu sau:

  • Thông báo của công ty về việc giải thể (theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTC);
  • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần;
  • Báo cáo thanh lý tài sản còn lại của công ty cổ phần;
  • Danh sách chủ sợ và số nợ chưa thanh toán, trong đó bao gồm nghĩa vụ thuế hoặc nợ bảo hiểm xã hội (nếu có);
  • Danh sách người lao động và quyền lợi của người lao động khi có quyết định giải thể công ty.
  • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;
  • Giấy xác nhận trả con dấu pháp nhân (đối với công ty sử dụng con dấu trước ngày 01/07/2015);
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có Thể bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

 

 

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề: