Tư vấn pháp luật 365 Lấy lại cổ phẩn khi công ty bị phá sản
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Lấy lại cổ phẩn khi công ty bị phá sản

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi có mua cổ phần và trở thành cổ đông của một công ty cổ phần vào năm 2015. Hiện nay công ty ra quyết định giải thể, vậy thì số cổ phần của tôi được giải quyết như thế nào. Kính mong được Quý luật sư tư vấn.

Lấy lại cổ phẩn khi công ty bị phá sản

(câu hỏi được biên tập từ cuộc gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900)

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Vì trong câu hỏi của Quý khách chưa nêu rõ Quý khách là cổ đông phổ thông hay cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi nên chúng tôi xin được chỉ ra quyền chia phần tài sản còn lại khi công ty giải thể tương ứng với số cổ phần trong các trường hợp sau:

Nếu Quý khách là cổ đông phổ thông thì Quý khách có quyền theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 đó là:

“Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty”.

Nếu Quý khách là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi thì cũng giống như cổ đông phổ thông Quý khách sẽ được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần, tuy nhiên Quý khách sẽ được ưu tiên thanh toán trước cổ đông phổ thông. Luật doanh nghiệp 2014 có các quy định về quyền của cổ đông ưu đãi như sau:

Tại khoản 2 Điều 116 quy định:

“2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:
a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”
Tại khoản 2 Điều 117 quy định:
“2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:
a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”

Tại khoản 2 Điều 118 quy định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”.

Như vậy, trong trường hợp nào thì Quý khách cũng được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần, nhưng Quý khách cần lưu ý tới việc mình là cổ đông gì, điều này liên quan trực tiếp tới thời hạn thanh toán số cổ phần mà Quý khách sở hữu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề vấn đề lấy lại cổ phần khi công ty giải thể. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: