Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục hành chính - TTHC
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Thủ tục hành chính – TTHC

Hỗ trợ nghề

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều kiện và hồ sơ của thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ...

Khôi phục mã số thuế

Thủ tục xin khôi phục mã số thuế

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thì các trường hợp sau...

Đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau: Tờ khai: Đối với cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ...

Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể

Gần đây, công ty luật Phamlaw nhận được rất nhiều các câu hỏi pháp lí từ các hộ kinh doanh cá thể. Trong...

Thủ tục thay đổi, cải chính,sửa đổi bổ sung hộ tịch

Việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch là một thủ tục hành chính rất phổ biến được thực hiện trong...

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

Khi một cá nhân hoặc tổ chức nhận thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm hại bởi quyết định, hành vi...

Danh mục thủ tục hành chính UBND cấp tỉnh.

Tên thủ tục hành chính Cơ quan thống kê 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá...

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã/phường/thị trấn.

  I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp 1. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2. Cấp giấy xác nhận...

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục hành  chính Trang I. Lĩnh Vực Tư pháp 12 1 257668 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch...