Tư vấn pháp luật 365 HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Định giá đất  là vấn đề quan trọng trong cac giao dịch về đất, cũng như trong các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất… Định giá đất một cách chính xác, công bằng đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của các thành phần kinh tế bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Do vậy, pháp luật có những quy định chặt chẽ về người định giá đất.

Định giá đất

Để được cấp Chứng chỉ định giá đất, cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết trung thực, khách quan;
 • Có trình độ chuyên môn theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;
 • Có thời gian công tác theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP;
 • Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đối với hồ sơ xin cấp Chứng chỉ định giá đất, bao gồm các thành phần sau:

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ định giá đất đối với cá nhân xin cấp Chứng chỉ lần đầu gồm các loại văn bản sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 61/2015/TT-BTNMT về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất;
 • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất;
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác kiên quan đến định giá đất;
 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (gọi chung là giấy tờ tùy than) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;
 • Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phục lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 61/2015/TT-BTNMT;
 • Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

Trong đó, các loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất; bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; giấy tờ tùy than; giấy xác nhận của cơ quan, tổ cức nơi công tác về thời gian công tác là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực thì người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và Môi trường (gọi là Văn phòng một cửa).

Trên đây là những quan điểm của PHAMLAW về việc cấp Chứng chỉ định giá đất. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ./

Xem thêm


Bài viết liên quan cùng chủ đề: