Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, mong Luật sư tư vấn giúp thủ tục xin gia hạn đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo. Tôi xin cảm ơn.

Thủ tục gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Phamlaw xin đưa ra câu trả lời như sau:

Cơ sở tôn giáo là một trong những chủ thể được nhà nước công nhận là người sử dụng đất. Khi cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp mà có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì cần thực hiện những thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tai sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 15/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Việc nộp hồ sơ phải được thực hiện trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, cơ sở tôn giáo nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

  • Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo;
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn sử dụng đất nếu đủ điều kiện; đồng thời chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký;
  • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; cập nhât biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Trả kết quả.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về vấn đề Thủ tục gia hạn sử dụng đất của cơ sở tôn giáo.

Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: