Tư vấn pháp luật 365 Tìm hiểu thông tin liên quan đến Giấy phép con và dịch vụ Kinh doanh lữ hành quốc tế
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Tìm hiểu thông tin liên quan đến giấy phép con

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, xin Luật sư hãy cho tôi biết thế nào là Giấy phép con? Những ngành nghề nào cần xin Giấy phép con để hoạt động? Hiện nay tôi đang muốn kinh doanh ngành dịch vụ lữ hành quốc tế, vậy thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tìm hiểu thông tin liên quan đến giấy phép con

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, tôi xin được trả lời cụ thể như sau:

Giấy phép con được hiểu là loại Giấy tờ pháp lý bắt buộc cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận họ đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện nhất định, tức là khi một chủ thể muốn hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề đó thì buộc phải xin cấp Giấy phép này thì mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động.

Khi nào cần phải xin giấy phép con?

  • Theo khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, nghĩa vụ của doanh nghiệp là phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
  • Theo khoản 2 Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Như vậy, cá nhân, tổ chức (hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã) khi đăng ký kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 đều phải xin giấy phép con của ngành, nghề đó. Trường hợp giấy phép hết hạn sử dụng thì phải tiến hành gia hạn hoặc cấp mới giấy phép con. Nếu cá nhân, tổ chức kinh doanh những ngành, nghề khác ngoài Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 thì không cần phải xin giấy phép con.

Một số ngành nghề buộc phải xin cấp Giấy phép con theo Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 như: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; kinh doanh dịch vụ khách sạn; dịch vụ in ấn; dịch vụ kinh doanh bất động sản cho người nước ngoài, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh thuốc thú y; sản xuất mỹ phẩm…

Dưới đây là thủ tục xin cấp Giấy phép con cho dịch vụ kinh doanh lữ hành quốc tế: Theo quy định tại Điều 30 Luật Du lịch năm 2017 xác định Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm các trường hợp sau:

–  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt nam và khách du lịch ra nước ngoài;

–  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Du lịch 2017.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Cùng với đó, Điều 31 Luật Du lịch 2017 cũng xác định các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

–  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế gồm những tài liệu, giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan Nhà nước có thảm quyền cấp,

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2, Điều 31 Luật Du lịch năm 2017.

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Du lịch 2017 như sau:

– Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép ngành lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn còn băn khoăn vấn đề gì liên quan đến hồ sơ, thủ tục trên, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và tốt nhất.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (hướng dẫn bởi điểm b, khoản 3 Điều 18 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL)

xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: