Tư vấn pháp luật 365 Thay đổi ngành, nghề kinh doanh mới
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh mới

Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có nhiều chính sách, phương án cũng như cách thức để thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trong đó luôn đi kèm với đăng ký bổ sung hoặc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Đây cũng chính là lý do vì sao mà nhiều doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp mà thay vào đó các chủ sở hữu doanh nghiệp muốn doanh nghiệp phát triển theo một hướng khác để tiếp tục hoạt động cho doanh nghiệp nên sẽ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Vậy khi thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Công ty TNHH tư vấn PhamLaw sẽ trả lời thắc mắc của khách hàng qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp gồm:

Thứ nhất, Thông báo đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong Thông báo có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp;

– Ngành, nghề đăng ký thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau.

Thứ hai, Quyết định, bản sao hợp lệ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ thể có thẩm quyền trong doanh nghiệp. Cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xem them : Mau quyet dinh giai the

Toàn bộ các Quyết định và biên bản họp nêu trên phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty của doanh nghiệp.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Chúng tôi hi vọng bài viết sẽ có ích cho quý khách hàng trong công việc cũng như cuộc sống.

Ngoài ra, công ty TNHH tư vấn PhamLaw còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp như thủ tục giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty TNHH, đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, đăng ký thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trụ sở chính, thay đổi thành viên góp vốn/ cổ đông,…

Hãy liên hệ ngay đến công ty TNHH tư vấn PhamLaw để được tư vấn. Trân trọng./.

Xem them : https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html


Bài viết liên quan cùng chủ đề: