Tư vấn pháp luật 365 Hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết

Vấn đề: Hôn nhân chấm dứt do vợ/chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết.

Câu hỏi: Hãy cho biết Pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với trường hợp hôn nhân chấm dứt do vợ/chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết.

Hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết

Trả lời: Theo quy định tại Mục 3 Luật Hôn nhân và gia đình  2014 xác định về các trường hợp hôn nhân chấm dứt cho vợ/chồng chết hoặc Tòa án tuyên bố chết cụ thể như sau:

– Về thời điểm chấm dứt hôn nhân:  Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.

– Về tài sản: Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

– Quan hệ nhân thân khi vợ/ chồng bị tuyên bố chết trở về: Theo pháp luật dân sự, một người sau khi bị tuyên bố chết mà còn sống trở về thì người đó có quyền yêu cầu Tòa án hủy tuyên bố chết và khôi phục lại các quyền dân sự của cá nhân đó. Trường hợp vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.

–  Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố chết trở về: Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó.Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.

Trên đây phamlaw đã tư vấn cho các bạn một vài thông tin về Hôn nhân chấm dứt do vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết, mọi thông tin khác vui lòng comment ở bên dưới

Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: