Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều kiện và hồ sơ của thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Hỗ trợ nghề

1. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Để được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật việc làm có sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp;
  • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;
  • Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế/vì bất kỳ lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh;
  • Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ký năng nghề cho người lao động;
  • Có phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thành phần hồ sơ

Để được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, văn bản sau:

  • Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
  • Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm (phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).
  • Giấy tờ chứng minh không đủ kinh phí để tổ chức đào tao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).
  • Văn bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: