Tư vấn pháp luật 365 Thay đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh.
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thay đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh.

Cấp lại giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh

 

>>>Tham khảo: mẫu hợp đồng lao động cho người nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh tại cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh khi có yêu cầu thay đổi một trong những nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

 

 1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 

 1. a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại;

 

 1. b) Bản sao Giấy phép kinh doanh đã được cấp.

 

 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh nếu đề nghị sửa đổi, bổ sung đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

 

 1. Khi nhận Giấy phép kinh doanh mới đã được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép kinh doanh cũ cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

>>> Tham khảo: thủ tục mua bán đất có sổ đỏ

Cấp lại giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán

 1. Giấy phép kinh doanh được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị rách, bị nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

 1. Trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất giấy phép, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo lần thứ nhất, doanh nghiệp có công văn đề nghị cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp lại Giấy phép.

 

 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 

 1. a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại;

 

 1. b) Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh; bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh.

  Phí nhà nước:   200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

  Phí đăng báo:     300.000 VNĐ (Ba trăm ngàn đồng) 

>>> Tham khảo: thông tin doanh nghiệp nộp thuế

Trên đây là những hướng dẫn của luật sư Phamlaw, hy vọng sẽ hữu ích cho quý khách hàng và bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề này. Nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến số tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu để được hướng dẫn và tư vấn chi tiết.


Bài viết liên quan cùng chủ đề: