Tư vấn pháp luật 365 Chuyển quyền
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Chuyển quyền

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thì việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử...

Đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng là một trong những chủ thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trong...

Mục đích sử dụng đất

Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật về đất đai hiện nay thực hiện quản lý dựa trên phân loại đất theo mục đích sử dụng, bao gồm...

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải nộp thuế

Thông thường khi mua bán nhà, các bên phải đóng các loại thuế sau: + Thuế thu nhập cá nhân (thông thường do bên...

Quy trình,thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn là vấn đề nổi cộm trong đời sống, không ít người đã...

Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:   Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, người sử...

Thuế, phí khi chuyển quyền sử dụng đất cho người thân.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thân. khi khách hàng tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử...