Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục đính chính sổ đỏ
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục đính chính sổ đỏ

>>> Thủ tục sang tên sổ đỏ

>>>Thủ tục và điều kiện tách thử đất thổ cư

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thực hiện đính chính sổ đỏ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đó là khi:
+ Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
+ Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp:
Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính sổ đỏ

 

>>> Tham khảo: tư vấn sang tên sổ đỏ

Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Bước 2: Nhận kết quả là sổ đỏ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đính chính).
Thời hạn giải quyết:
Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

>>> Tham khảo: thủ tục mua đất có sổ đỏ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là lời giải đáp của luật sư công ty Luật Phamlaw về thủ tục đính chính sổ đỏ, mọi ý kiến chia sẻ, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi.

                                                                                ____________________

                                                                      Phòng tư vấn đất đai công ty luật Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: