Tư vấn pháp luật 365 Mua bán đất khai hoang chưa có sổ đỏ?
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Mua bán đất khai hoang chưa có sổ đỏ?

Hiện nay Luật đất đai 2013 không có quy định cụ thể về đất khai hoang cũng như các điều kiện chuyển nhượng đất khai hoang mà chỉ có quy định về điều kiện chuyển nhượng đất nói chung. Theo quy định của pháp luật, dù là đất gì nếu muốn chuyển nhượng cũng phải tuân theo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013
Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.”
Theo đó, để bán mảnh đất khai hoang trên thì trước hết người bán phải thực hiện thủ tục để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới được giao dịch.
Do đất khai hoang là đất không có giấy tờ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đất không có giấy tờ sẽ thực hiện theo quy định Điều 101 Luật đất đai 2013:

Đất khai hoang

                       Đất khai hoang chưa có sổ đỏ

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người được cấp thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật đất đai, quý khách có thể tham khảo thủ tục, trình tự chuyển nhượng trong các bài viết cùng chuyên mục của Phamlaw.
Trên đây là những giải đáp của các luật sư công ty luật Phamlaw về các điều kiện có thể chuyển nhượng đất khai hoang khi chưa có sổ đỏ. Trong quá trình thực hiện, quý khách có thể gặp nhiều vướng mắc, các luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề pháp lí mà quý khách gặp phải.

                                                                                       —————————–

Phòng tư vấn đất đai công ty luật Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: