Tư vấn pháp luật 365 Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật về đất đai hiện nay thực hiện quản lý dựa trên phân loại đất theo mục đích sử dụng, bao gồm các nhóm lớn là nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

Mục đích sử dụng đất

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất phải theo quy định của pháp luật và chính sách quản lý đất đai tại địa phương. Chính sách quản lý này phải phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như cân đối giữa các loại đất có mục đích sử dụng khác nhau tại địa phương đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào tờ trình cũng như báo cáo về các dự án sử dụng đất tại địa phương mình.

Căn cứ vào điều 10 Luật đất đai 2013 về phân loại đất, thì đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp; khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định: “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Điểm d khoản 1, khoản 2 điều 57 Luật đất đai 2013:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

         …d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;…

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Như vậy, khi chuyển mục đích sử dụng đất cần tuân thủ căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm, cụ thể là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài các khoản phí, lệ phí phải nộp, chủ sử dụng đất cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Trên đây là những quan điểm của PHAMLAW về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ./

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: