Tư vấn pháp luật 365 Quyền sử dụng cấp thoát nước qua bất động sản liền kề
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Quyền sử dụng cấp thoát nước qua bất động sản liền kề

Theo pháp luật dân sự hiện nay, thì người không phải là chủ sở hữu đối với tài sản có quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản đó hoặc theo quy định của pháp luật.

Cấp thoát nước qua bất động sản liền kề

Quy định của Bộ luật dân sự 2005 về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề như sau:

Điều 273: “Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thỏa thuận khác.”

Điều 277: “Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Trong trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trong trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.”

Nôi dung của các điều này được quy định tương tự tại điều 245 và điều 252 Bộ luật dân sự 2015, có hiệu lực vào ngày 01/01/2017 tới đây.

Mặt khác, Luật đất đai 2013 cũng quy định tại điều 171: “Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; quyền cấp thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.”

Căn cứ vào các điều luật trên, thì chủ sở hữu bất động sản có quyền mở một lối cấp thoát nước trong trường hợp do điều kiện vị trí tự nhiên, không thể tự cấp thoát nước trong phạm vi bất động sản của mình. Tuy nhiên, phải kiểm soát ở mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề. Quyền này được thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận giữa các chủ sở hữu bất động sản, hoặc theo quy định của pháp luật.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ./

Xem thêm: 


Bài viết liên quan cùng chủ đề: