Tư vấn pháp luật 365 Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp, trong đó có từ hai thành viên trở lên và không được quá 50 thành viên góp vốn thành lập. Thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014

Từ khái niệm trên ta có thể nhận thấy công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có một số đặc điểm như sau:

Thứ nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có không quá 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động.

Đây là một đặc điểm riêng để ta có thể phân  biệt với công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thứ hai, thành viên công ty có trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ về tài sản.

Họ chỉ có trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty, không có nghĩa vụ sử dụng tài sản riêng của mình để thực hiện nghĩa vụ tài chính trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đây là một đặc điểm có thể dễ dàng phân biệt được với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

Thứ ba, Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân.

Tư cách pháp nhân được thể hiện ở chỗ, Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, cuối cùng đó là tự nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Thứ tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nói chung được hình thành trên cơ sở liên kết vốn và việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn được pháp luật quy định rất chặt chẽ, hạn chế sự tự do của chủ sở hữu. Giữa các thành viên sáng lập có sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, nó khác với mối quan hệ giữa các thành viên với nhau của công ty cổ phần. Và nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên được phép phát hành cổ phiếu, sẽ có những thành viên khác góp vốn vào công ty qua hình thức mua cổ phiếu thì sẽ trở thành công ty cổ phần, không còn là công ty trách nhiệm hữu hạn nữa.

Hồ sơ thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên.
  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây Phamlaw đã giúp bạn đọc hiểu thêm về Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014.

xem thêm:

 


Bài viết liên quan cùng chủ đề: