Tư vấn pháp luật 365 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người định cư ở nước ngoài
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một trong những đối tượng được sở hữu nhà ở theo Luật nhà ở 2014, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Quyền sử dụng đất cho người định cư ở nước ngoài

Như vậy, đối tượng này cũng có các quyền chuyển quyền sử dụng đất khi bán, tặng cho, để thừa kế… Với trường hợp này, PHAMLAW xin đưa ra một số quan điểm như sau:

Thứ nhất, đối tượng được thực hiện quyền chuyển quyền sử dụng đất ở bằng hình thức chuyển nhượng.

Căn cứ vào khoản 6 điều 5 Luật đất đai 2013, thì người sử dụng đất bao gồm cả đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch. Theo đó, đối tượng này có thể được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Theo điều 179 Luật đất đai 2013 thì chủ sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ như điều 166 và điều 170 Luật này, ngoài ra còn có quyền “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Do vậy, đối với cá nhân đang định cư nước ngoài được công nhận quyền sử dụng đất có thể thực hiện chuyển nhượng quyền này.

Thứ hai, trình tự thủ tục chuyển nhượng

Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lưu ý một điều là theo điểm a khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2013, thì “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thé chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng chực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản…”

Do đó, hợp đồng chuyển nhượng cần phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ gồm các loại văn bản như sau:

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất;

Bước 3: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;
  • Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Sau khi bổ sung đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liện đến cơ quan thuế cùng cấp để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ đến Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện (để làm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Khi nhận được kết quả xác định nghĩa vụ tài chính từ cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký đất đai thông báo cho đương sự thực hiện.

Bước 5: Nhận kết quả

Người đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn nhận kết quả.

  • Căn cứ pháp lý:
  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013;
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính;

Trên đây là những quan điểm của PHAMLAW về chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi bên chuyển nhượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ./

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: