Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục thụ lí vụ án dân sự
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục thụ lí vụ án dân sự

Thụ lí vụ án dân sự là quá trình đầu tiên của tòa án trong việc xét xử một vụ án dân sự. Việc nhận đơn hay trả lại đơn ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của các bên. Chính vì vậy mà vấn đề thụ lí vụ án của Tòa án luôn thu hút sự quan tâm của các bên đương sự. Hiểu được tâm lí đó, các luật sư của Phamlaw xin được giải đáp về thủ tục này:

>>> Thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng
>>> Điều kiện được đặc xá

Bước 1: Nhận đơn khởi kiện
Tòa án nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, tòa án phải xem xét và có một trong các quyết định:
+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết.
+ Chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án khác.
+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Thụ lí vụ án dân sự

Thụ lí vụ án dân sự

>>> Tham khảo: luật mua bán đất đai

Bước 2: yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (nếu có).
Theo quy định tại Điều 169 BLTTDS trong trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tịa khoản 2 Điều 164 BLTTDS thì tòa án thông báo cho người khởi kiện biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một thời hạn do tòa án ấn định nhưng không quá 30 ngày(có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày)
Trong trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định của thì tòa án tiếp tục làm thủ tục thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của tòa án thì tòa án trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.
Bước 3: Xác định tiền tạm ứng phí và thông báo cho người khởi kiện.
+ Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án thì tòa án phải xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
Bước 4: Vào sổ thụ lý vụ án dân sự.
Khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì tòa án quyết định thụ lý vụ án và vào sổ thụ lý vụ án dân sự. (Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì tòa án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo).

>>> Tham khảo: giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc
Trên đây là quan điểm của Luật sư công ty luật Phamlaw về trình tự, thủ tục thụ lí vụ án, nếu trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phamlaw.

_______________________

Phòng tư vấn thủ tục hành chính Công ty luật Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: