Tư vấn pháp luật 365 Tranh tụng - TTHC
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Tranh tụng – TTHC

Pháp luật về rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là gì? Rủi ro là những tổn thất có thể xảy ra ngoài dự kiến Tổ chức tín...

Thủ tục thụ lí vụ án dân sự

Thụ lí vụ án dân sự là quá trình đầu tiên của tòa án trong việc xét xử một vụ án dân sự. Việc nhận...

Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa

  Xét hỏi là thủ tục trong xét xử vụ án do hội đồng xét xử, kiểm sát viên và những người khác theo...

Thủ tục tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm.

Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm đóng vai trò quan trọng việc làm sáng tỏ, xác định sự thật khách quan của...

Trình tự giải quyết vụ án theo tố tụng dân sự.

Tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án hoặc việc dân sự tại...

Thủ tục giải quyết vụ án theo tố tụng hình sự.

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội...