Tư vấn pháp luật 365 Dân sự
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Dân sự

Cưỡng chế kiểm đếm

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được quy định tại điều 70 Luật đất đai...

Thanh toán

Nghĩa vụ trả lãi do chậm thanh toán theo Bộ luật dân sự 2015

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, pháp luật dân sự hiện hành cũng quy định chế...

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thực tế sau khi Tòa án xét xử xong một vụ án dân sự, việc thi hành án bắt đầu được thực hiện, tuy nhiên,...

Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi BLDS.

  >>> Trả lại đơn kiện trong vụ án dân sự >>> Thời hiệu thi hành án Về phạm vi điều...