Tư vấn pháp luật 365 Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Cưỡng chế kiểm đếm

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được quy định tại điều 70 Luật đất đai 2013, cụ thể:

Thứ nhất, nguyên tắc cho việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc:

–  Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;

–  Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

Thứ hai, các điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc:

  • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
  • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
  • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành;
  • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành.

Trường hợp mà người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Thứ ba, trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được quy định như sau:

  • Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế;
  • Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.

Theo các quy định trên, thì khi có thông báo về việc kiểm đếm tài sản thì người có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành việc kiểm đếm. Khi người có đất bị thu hồi không đồng ý thực hiện kiểm đếm mà cơ quan có thẩm quyền thực hiện đã thuyết phục, vận động thì sau 10 ngày kể từ ngày được vận động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp đã có quyết định kiểm đếm bắt buộc mà người có đất bị thu hồi vẫn không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế thực hiện. Các quy định của luật không nói rõ về sự có mặt của người bị thu hồi đất, nhưng người bị thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm đếm, đảm bảo việc kiểm đếm công khai, dân chủ, khách quan.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về việc cưỡng chễ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: