Tư vấn pháp luật 365 Tài sản vợ chồng
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Tài sản vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng

Thực hiện giao dịch cá nhân bằng tài sản chung của vợ chồng

Câu hỏi: Bố mẹ tôi lấy nhau năm 1990. Đến năm 2012, bố mẹ tôi mua 1 mảnh đất, trên Giấy chứng nhận quyền...

Thừa kế vợ chồng

Thừa kế khi không được thừa nhận quan hệ vợ chồng

Câu hỏi: Tôi lấy chồng năm 1989 nhưng chúng tôi không đăng ký kết hôn. Nay chồng tôi vừa mất không để lại...

Chia tài sản và nuôi con khi hôn nhân không đăng kí

Hôn nhân không đăng kí được hiểu đó là trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ...

Nguyên tắc chia tài sản sau ly hôn.

Điều 23 Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13 có quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ,...