Tư vấn pháp luật 365 Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

Đăng ký quyền tác giả

  • Tờ khai:

Đối với cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả: Sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tóm tắt nội dung tác phẩm, tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh. Thời gian, địa điểm, hình thức công bố; Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Đối với người biểu diễn/nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan: Sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan. Tương như như tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan cũng phải do chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, chủ sở hữu quyền liên quan; Tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả/bản định hình đăng ký quyền liên quan – 02 bản (01 bản sẽ được lưu lại Cục bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký).

Riêng với những tác phẩm có đặc thù đặc biệt hay có kích thước quá lớn thì có thể thay thế bản sao bằng ảnh chụp không gian ba chiều;

  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (với trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa);
  • Văn bản đồng ý của đồng tác giả (với trường hợp tác phẩm đồng tác giả);
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sơ hữu (với trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Xem thêm


Bài viết liên quan cùng chủ đề: