Tư vấn pháp luật 365 Xây dựng quy chế Ban kiểm soát công ty cổ phần, công ty TNHH
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Xây dựng quy chế Ban kiểm soát công ty cổ phần, công ty TNHH

Khi quy mô công ty lớn hơn, số lượng thành viên, cổ đông nhiều hơn thì sự điều hành và quản lý công ty trở nên phức tạp và do đó, cần có một đội ngũ quản trị chuyên nghiệp. Từ đây, người điều hành trực tiếp công ty có thể không đồng thời là chủ sở hữu công ty nữa. Ban kiểm soát là một cơ quan riêng trong cơ cấu hội đồng quản trị nội bộ của Công ty cổ phần, cơ quan này có nhiệm vụ chuyên trách giám sát và đánh giá Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và những người quản lý điều hành nhân danh và vì lợi ích của các thành viên, cổ đông trong công ty.

ban-kiem-soat

Bộ phận không thể thiếu trong công ty

>>> Tham khảo: thủ tuc mua bán nhà đất

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng cơ chế Ban kiểm soát cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Phamlaw cung cấp các dịch vụ tư vấn sau:

– Xác định trách nhiệm pháp lý của Ban kiểm soát ;

– Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;

– Xây dựng nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát

– Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Ban kiểm soát

– Thiết lập mối quan hệ giữa Ban kiểm soát  với Tổng Giám đốc Công ty và; Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên

– Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Ban kiểm soát

– Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát.

>>>Tham khảo Hồ sơ chi tiết để thành lập doanh nghiệp tư nhân
Và các nội dung khác theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi,văn phòng tư vấn pháp luật Phamlaw để được tư vấn một cách chi tiết nhất.


Bài viết liên quan cùng chủ đề: