Tư vấn pháp luật 365 Trình tự, thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Trình tự, thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thì việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện khi thực hiện đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Do đó, trong trường hợp gia đình bạn đủ điều kiện để được công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm, thì cần phải thực hiện các thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

 • Thành phần hồ sơ
 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Các khoản chi phí phải thực hiện
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
 • Tiền sử dụng đất trong trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm mà có sự thay đổi ranh giới thửa đất. Tiền sử dụng đất được xác định theo các căn cứ tại điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, gồm: diện tích đất được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; giá đất tính thu tiền sử dụng đất (tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành).
 • Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và môi trường.

Bước 3: Thẩm định.

Sau khi nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

Bước 4: Trả kết quả.

 • Căn cứ pháp lý
 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về việc xử lý diện tích đất tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: