Tư vấn pháp luật 365 Hồ sơ và lệ phí xin cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hồ sơ và lệ phí xin cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Chứng nhận quyền tác giả

I. Thành phần hồ sơ

Để được cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận quyền tác giả, chủ văn bằng chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, văn bản sau:

  • Đơn xin đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

Tờ khai này cần phải có đủ các điều kiện sau: Được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên; phải có đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; có tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả – 02 bản;
  • Đối với người nộp đơn là người thụ hưởng quyền của người khác do được thừa kế/chuyển giao thì cần có tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (với tác phẩm đồng tác giả);
  • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (với trường hợp quyền tác giả thuộc sở hữu chung)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

II. Lệ phí:

  • Cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả với tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (tác phẩm viết), bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.
  • Cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 30.000 đồng/Giấy chứng nhận.
  • Cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với loại hình Tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học: 150.000 đồng/Giấy chứng nhận.
  • Cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với loại hình Tác phẩm tạo hình; Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Xem thêm


Bài viết liên quan cùng chủ đề: