Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Doanh Nghiệp - Page 3 of 12
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục: Doanh Nghiệp

Công ty TNHH2TV thành viên trở lên thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty TNHH2TV thành viên trở lên thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và hiện nay...

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có nhu cầu muốn chuyển sang thành phố khác để xin việc, tuy nhiên tôi đang...

Thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục thông báo tìm kiếm việc...

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp trong trường hợp thất nghiệp

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục xin tiếp tục hưởng trợ...

Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục thẩm định chương trình...

Thông tin cần biết về thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thông tin cần biết về thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp...

Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về Thủ tục Khai báo các loại máy móc...

Thông tin về Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Thông tin về Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp doanh nghiệp tôi về thủ tục gửi thỏa...

Người lao động nước ngoài không có bằng đại học có được tuyển dụng?

Người lao động nước ngoài không có bằng đại học có được tuyển dụng?

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: tôi đã thành lập một cơ...