Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2017
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2017

Khi một công ty TNHH làm ăn thua lỗ, không thể duy trì hoạt động kinh doanh, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp để tiến hành giải thể công ty TNHH, các công ty này còn có thể tiến hành tổ chức lại công ty bằng các chia công ty TNHH thành hai hoặc nhiều công ty khác để tiếp tục hoạt động.

Viên chức có thể đảm nhận chức vụ giám đốc hay không

Công ty TNHH tư vấn PhamLaw tư vấn cho khách hàng thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

  • Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thông qua nghị quyết chia công ty. Nghị quyết phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH bị chia;

+ Tên các doanh nghiệp sẽ thành lập;

+ Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản của công TNHH;

+ Phương án sử dụng lao động sau khi chia công ty;

+ Cách thức phân chia vốn góp, tài sản, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp, tài sản của công ty TNHH bị chia sang các công ty mới thành lập;

+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty TNHH bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nghị quyết chia công ty TNHH phải được gửi đến các chủ nợ của công ty và thông báo cho toàn bộ người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

– Chủ thể có thẩm quyền của các doanh nghiệp mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Công ty TNHH bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các doanh nghiệp mới được chia từ công ty trách nhiệm hữu hạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Các doanh nghiệp mới được thành lập phải cùng liên đới chịu trách nhiệm hoặc có thể thỏa thuận để một doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của TNHH bị chia về những khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty TNHH bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp mới.

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

Xem thêm:

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty TNHH


Bài viết liên quan cùng chủ đề: