Tư vấn pháp luật 365 Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới hiện hành
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới hiện hành

Khi một công ty TNHH làm ăn thua lỗ, không thể duy trì hoạt động kinh doanh, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp để tiến hành giải thể công ty TNHH, các công ty này còn có thể tiến hành tổ chức lại công ty bằng cách chia công ty TNHH thành hai hoặc nhiều công ty khác để tiếp tục hoạt động.

Viên chức có thể đảm nhận chức vụ giám đốc hay không

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung:

Công ty Tư vấn pháp luật 365 xin tư vấn cho khách hàng thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

– Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thông qua nghị quyết chia công ty. Nghị quyết phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH bị chia;

+ Tên các doanh nghiệp sẽ thành lập;

+ Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản của công TNHH;

+ Phương án sử dụng lao động sau khi chia công ty;

+ Cách thức phân chia vốn góp, tài sản, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp, tài sản của công ty TNHH bị chia sang các công ty mới thành lập;

+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty TNHH bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nghị quyết chia công ty TNHH phải được gửi đến các chủ nợ của công ty và thông báo cho toàn bộ người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

– Chủ thể có thẩm quyền của các doanh nghiệp mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Công ty TNHH bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các doanh nghiệp mới được chia từ công ty trách nhiệm hữu hạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty TNHH bị chia chuyển sang tình trạng pháp lý đã bị chia sau khi công ty mới được chia được cấp đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH bị chia đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

+) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế về việc công ty TNHH bị chia hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH bị chia đặt trụ sở chính thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt tồn tại theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+) Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty TNHH bị chia trước khi chấm dứt tồn tại của các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
+) Trường hợp công ty TNHH bị chia có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của công ty được chia, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty TNHH bị chia, để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Các doanh nghiệp mới được thành lập phải cùng liên đới chịu trách nhiệm hoặc có thể thỏa thuận để một doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của TNHH bị chia về những khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty TNHH bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp mới.

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 6258 của Tổng đài tư vấn pháp luật 365. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Tư vấn pháp luật 365 để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

Xem thêm:

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty TNHH


Bài viết liên quan cùng chủ đề: