Tổng đài tư vấn pháp luật 365 miễn phí PhamLaw Tài sản và trách nhiệm của các thành viên đối với tài sản trong công ty hợp danh
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Tài sản và trách nhiệm của các thành viên đối với tài sản trong công ty hợp danh

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp cho tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì trong công ty hợp danh có thể phân ra hai loại thành viên đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Tuy nhiên tôi chưa hiểu rõ về quyền của thành viên góp vốn trong công ty, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi.

Tài sản và trách nhiệm của các thành viên đối với tài sản trong công ty hợp danh

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ cuộc gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900)

Trả lời: (câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, về vướng mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh được quy định tại khoản 1 Điều 182 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:
a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;
b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;
d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;
e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;
g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;
h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Về cơ bản, quyền của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh không có sự thay đổi giữa Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014. Quý khách có thể tham khảo các quy định này có ý định trở thành thành viên góp vốn của một công ty hợp danh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề quyền của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Xem thêm:

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề: