Tư vấn pháp luật 365 Danh mục thủ tục hành chính UBND cấp tỉnh.
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục thủ tục hành chính UBND cấp tỉnh.

thu-tuc-hanh-chinh-cap-tinh

Tên thủ tục hành chính Cơ quan thống kê
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
2 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Vụ Công nghiệp nhẹ – Bộ Công Thương
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
5 Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
6 Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh,) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương
7 Điều chỉnh Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương
8 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
9 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
10 Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
11 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
12 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
13 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
14 Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
15 Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh khi thẻ hết hạn sử dụng Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kinh doanh; hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
17 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
18 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh khi thẻ hết hạn sử dụng Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
22 Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
23 Thẩm đinh, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bào quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Cục Hoá chất – Bộ Công Thương
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
25 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương
26 Điều chỉnh danh mục mặt hàng trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
27 Chấp thuận điều chỉnh nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
28 Điều chỉnh thông tin đăng ký của doanh nghiệp trong Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
29 Điều chỉnh thông tin đăng ký của doanh nghiệp trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
30 Thay đổi chuyển địa điểm cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
31 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
32 Chấp thuận điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
33 Thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương
34 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương
35 Thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương
36 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (do Sở Công Thương cấp tỉnh thực hiện) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương
37 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương
38 Thủ tục xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ nhóm B,C Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Thương
39 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương
40 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Bộ Công Thương

 


Bài viết liên quan cùng chủ đề: