Tư vấn pháp luật 365 Danh mục thủ tục hành chính cấp xã/phường/thị trấn.
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã/phường/thị trấn.

 

Thu-tuc-hanh-chinh-cap-xa

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

2. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3. Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt)

4. Chứng thực Biên bản họp gia đình

5. Chứng thực Di chúc

6. Chứng thực Giấy uỷ quyền

7. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở

8. Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

9. Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

10. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

11. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

12. Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

13. Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

14. Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

15. Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

16. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở

17. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở

18. Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

19. Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

20. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở

21. Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

22. Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

23. Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền

24. Chứng thực văn bản khai nhận di sản

25. Chứng thực văn bản phân chia di sản

26. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

27. Chứng thực điểm chỉ, chữ ký (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt)

28. Đăng ký kết hôn trong nước

29. Đăng ký khai tử quá hạn (Việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày)

30. Đăng ký chấm dứt giám hộ

31. Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

32. Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

33. Đăng ký khai sinh quá hạn (Việc sinh chưa đăng ký trong thời han 60 ngày)

34. Đăng ký khai sinh trong nước

35. Đăng ký khai tử trong nước

36. Đăng ký lại việc kết hôn trong nước

37. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước

38. Đăng ký lại việc sinh (Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại)

39. Đăng ký lại việc tử

40. Đăng ký việc bổ sung hộ tịch

41. Đăng ký việc giám hộ

42. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

43. Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước

44. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

45. Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

46. Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên

47. Xác nhận sổ thăm nuôi

48. Xác nhận thường trú tại đia phương

49. Xác nhận vay vốn giải quyết việc làm

50. Xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên

51. Xác nhận đơn báo mất giấy tờ

52. Xác nhận đơn xin học nghề ngắn hạn

53. Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí

54. Xác nhận đơn xin nghỉ hẳn/ tạm nghỉ kinh doanh

55. Xác nhận đơn xin vận chuyển gỗ

56. Xác nhận Đơn xin việc

57. Xác nhận Đơn đề nghị cấp, đổi Giấy phép lái xe

58. Tư vấn pháp luật

II. Lĩnh vực Đất đai

1. Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ)

2. Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (trường hợp không có giấy tờ)

3. Xác nhận Đơn xin giao đất có rừng đối với cộng đồng dân cư

4. Xác nhận Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân

5. Xác nhận Đơn xin giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

6. Xác nhận Đơn xin thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

7. Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu

III. Lĩnh vực Xây dựng

1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

2. Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở (áp dụng tại các xã, phường, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

3. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã (áp dụng tại các xã, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã (áp dụng tại các xã, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

5. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

6. Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được UBND các huyện, thành phố phân cấp)

7. Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được UBND các huyện, thành phố phân cấp)

8. Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng nhà ở (áp dụng tại các xã, phường, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

IV. Lĩnh vực Người có công

1. Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hoạp đang tạm trú tại địa phương.

2. Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ.

3. Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

4. Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

5. Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

6. Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT

7. Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

8. Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

9. Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

10. Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

11. Xác nhận đơn của thân nhân người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

12. Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ

13. Xác nhận bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế

14. Xác nhận bản khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

>>> Tham khảo: thủ tục mua nhà đất

V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

2. Đề nghị hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng

3. Đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất

4. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi, người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề

5. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo

6. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 85 tuổi trở lên

7. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo

8. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với Gia đình có 2 người tàn tật trở lên, người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo

9. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

10. Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc gia đình nghèo

11. Điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội

12. Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến

>>> Tham khảo: thông tin doanh nghiệp nộp thuế

VI. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và hợp tác xã

1. Chấm dứt tổ hợp tác

2. Thành lập Tổ hợp tác(Chứng thực hợp đồng hợp tác )/Chứng thực lại hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung

3. Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác

4. Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ cho tổ hợp tác

VII. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin và thể thao

1. Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

2. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật

3. Tổ chức lễ hội dân gian không phải xin giấy phép

4. Xác nhận hộ liền kề đối với kinh doanh karaoke

5. Xác nhận đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke

>>> Tham khảo: mẫu hợp đồng lao động cho người nước ngoài

VIII. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

1. Giải quyết khiếu nại

2. Giải quyết tố cáo


Bài viết liên quan cùng chủ đề: