Tư vấn pháp luật 365 Góp vốn - Tư vấn pháp luật 365
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Tag: , , , , , ,

Huy động vốn trong công ty cổ phần

Huy động vốn trong công ty cổ phần

Huy động vốn trong công ty cổ phần Thưa Luật sư. Tôi thành lập công ty cổ phần vào đầu tháng 01/2022. Sắp...

Góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới

Góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới

Hỏi: Công ty tôi là một công ty cổ phần thương mại nhưng muốn góp vốn với một công ty TNHH để thành lập...