Tư vấn pháp luật 365 Hợp đồng mua bán với khách hàng
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Hợp đồng mua bán với khách hàng

Hợp đồng mua bán

Câu hỏi: Công ty tôi có ký một hợp đồng mua bán với khách hàng. Tuy nhiên kể từ khi giao hàng đến nay đã quá một tháng mà bên khách hàng vẫn chưa thanh toán cho tôi. Mặc dù công ty tôi đã gọi điện cũng như có thông báo gửi đến nhưng bên khách hàng tiếp tục hẹn ngày trả mà chưa trả. Vậy tôi có thể yêu cầu bên khách hàng trả tiền phạt những ngày thanh toán trễ so với hợp đồng không?

Trả lời:

Về vấn đề phạt chậm thanh toán theo hợp đồng, pháp luật Việt Nam có các quy định như sau:

Tại Điều 422 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  1. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận.
  2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.”

Tại Điều 301 Luật thương mại 2005 có quy định: “Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

Tại Điều 306 Luật thương mại 2005 quy định về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán như sau: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy theo các quy định trên của pháp luật, công ty bạn chỉ có thể yêu cầu bên khách hàng trả tiền phạt do chậm thanh toán nếu có thỏa thuận trong hợp đồng. Hai bên cũng cần có thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán, nếu thỏa thuận không trái với những quy định trên thì áp dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng mua bán giữa công ty bạn và bên khách hàng đã có thỏa thuận về vấn đề này, thì công ty bạn có thể gửi văn bản thông báo tới bên khách hàng về việc phạt chậm thanh toán theo hợp đồng. Trong trường hợp bên khách hàng vẫn cố tình không thanh toán, thì công ty bạn có thể gửi đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bên khách hàng cư trú/có trụ sở để khởi kiện về việc vi phạm hợp đồng.

Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: