Tư vấn pháp luật 365 Điều kiện tách thửa sau khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Điều kiện tách thửa sau khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đối với những trường hợp đất ở bị thu hồi một phần, nếu muốn tách thửa thì phải đáp ứng được các điều kiện của pháp luật đất đai về kích thước và diện tích tối thiểu.

Tách thửa đất

Trường hợp đất ở sau khi thu hồi không đủ điều kiện tách thửa thì tùy trường hợp sẽ được bồi thường đất tái định cư hoặc hỗ trợ tái định cư. Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Theo điều luật trên, thì phải xem xét diện tích đất còn lại sau thu hồi có đáp ứng được các điều kiện tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không. Cụ thể với trường hợp của bạn, thì cần áp vào các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 5, điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và xử lý thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu:

“2. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a. Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng côn g trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b. Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều 3 quy định này đối với các xã còn lại.

  1. …Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 điều này thì không được phép tách thửa.”

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về điều kiện tách thửa sau khi thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: