Tư vấn pháp luật 365 Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Tìm hiểu cùng phamlaw về Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty Cổ phần có những đặc trưng cơ bản sau:

Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Thứ nhất,  Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.

Pháp nhân là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, cuối cùng đó là tự nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Đây là đặc điểm dễ dàng có thể phân biệt công ty cổ phần với doanh nghiệp tư nhân hay hộ gia đình. Với tư cách chủ thể là pháp nhân độc lập, công ty cổ phần có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, công ty thực hiện nghĩa vụ về tài sản bằng chính tài sản độc lập của mình.

Thứ hai, công ty cổ phần là một loại hình công ty “mở”. Cá nhân, tổ chức có thể tự do góp vốn vào công ty và trở thành cổ đông, không có ngăn cản sự  ra nhập của thành viên khác. Bởi vậy, cổ đông công ty cũng có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật.

Thứ ba, thành viên công ty chỉ có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp của mình vào doanh nghiệp.

Sự khác biệt căn bản nhất giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là dạng công ty đối vốn. Thông thường, giữa các thành viên công ty Cổ phần chỉ có mối quan hệ về tài sản, ít khi có mối quan hệ, quen biết nhau từ trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát cổ tức cho bạn bè và những người thân quen, còn công ty cổ phần phát hành ra công chúng.

Thứ tư, công ty cổ phần có cơ cấu vốn, tài chính và cách huy động vốn linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu kinh doanh hơn các loại hình doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phần để huy động vốn. Cổ phần của công ty thì rất đa dạng với nhiều loại cổ phần khác nhau như cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần khác do Điều lệ công ty quy định. Ngoài ra, công ty cổ phần còn có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
  5. a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  6. b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây, Phamlaw.com đã thông tin tới bạn đọc về vấn đề Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, mọi thắc mắc vui lòng để lại ở bên dưới.

Xem thêm:


Bài viết liên quan cùng chủ đề: