Tư vấn pháp luật 365 Công nhận quyền sử dụng đối với đất ở vượt quá hạn mức
Quảng cáo trái
Quảng cáo phải

Công nhận quyền sử dụng đối với đất ở vượt quá hạn mức

Câu hỏi: Nhà tôi ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam. Tháng 10/2016, Ủy ban nhân dân xã đã thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế. Đất nhà tôi do ông bà để lại cho bố mẹ, sử dụng đất ổn định từ năm 1988, trong đó nhà ở và công trình đã xây dựng có diện tích 150 m2. Toàn bộ diện tích thửa đất thuộc diện bị thu hồi làm dự án. Hạn mức giao đất ở tại chỗ tôi là không quá 120m2, vậy nhà tôi có được bồi thường với toàn bộ diện tích đất trên không ?

Đất ở

Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện nay, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mức bồi thường được căn cứ vào nhiều yếu tố như diện tích đất, mục đích sử dụng đất, giá đất được ban hành theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền… Đối với trường hợp thu hồi đất ở mà vượt quá hạn mức giao đất, thì tùy từng trường hợp mà được bồi thường khác nhau. Dưới đây PHAMLAW xin đưa ra ý kiến tư vấn cho trường hợp của gia đình bạn như sau:

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Để thực hiện quản lý đất đai, Nhà nước căn cứ vào mục đích và nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, quy định hạn mức giao đất.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 101 Luật đất đai 2013:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

  1. Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 4 điều 103 của Luật đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp  thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diên tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;”

Bạn không nói rõ là gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, nhưng căn cứ vào điều luật trên, thì gia đình bạn đã ở đây từ trước ngày 15/10/1993, nếu được xác định là không có tranh chấp thì sẽ được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, trên thửa đất đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nên toàn bộ diện tích thực tế đã xây dựng công trình được công nhận và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi Nhà nước thu hồi đất này để phát triển kinh tế thì được bồi thường theo quy định. Như vậy, khi thu hồi đất, gia đình bạn sẽ được bồi thường với toàn bộ diện tích đất đã xây nhà ở và công trình là 150m2.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về công nhận diện tích đất ở vượt quá hạn mức giao đất. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nói tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dịch vụ của Phamlaw


Bài viết liên quan cùng chủ đề: